Przejdź do zawartość

Triklosan i triklokarban

Dzięki zastosowaniu w pastach do zębów, płynach do płukania ust, mydłach, dezodorantach i produktach czyszczących te antybakteryjne składniki pomagają utrzymywać zdrowie i czystość w domu.

A child showing soap on his hands

Triklosan i triklokarban to dwa często omawiane składniki antybakteryjne. Wykorzystujemy je od wielu lat ze względu na ich korzystny wpływ na zdrowie i higienę i jesteśmy przekonani, że są bezpieczne. W odpowiedzi na preferencje konsumentów zidentyfikowaliśmy jednak alternatywne bezpieczne i skuteczne składniki. W 2015 roku zrezygnowaliśmy z wytwarzania produktów do pielęgnacji i oczyszczania skóry z triklosanem, a do końca 2017 roku zamierzaliśmy całkowicie wyeliminować triklosan i triklokarban. W dużej mierze osiągnęliśmy ten cel. Żadne z naszych mydeł w kostce, mydeł w płynie czy płynów do kąpieli nie zawierają triklosanu ani triklokarbanu, a kilka produktów wciąż zawierających te składniki zostanie w pełni wycofanych w 2018 roku. Zastępujemy triklosan i triklokarban szeregiem substancji alternatywnych, w tym naturalnymi i inspirowanymi naturą składnikami antybakteryjnymi.

Odpowiedź na Twoje pytania

Czym jest triklosan i triklokarban?

Triklosan i triklokarban od wielu lat stosowane są środkach czyszczących i produktach higieny osobistej. Te dwa składniki mają bardzo podobne właściwości, chociaż każdy sprawdza się lepiej w produktach określonego typu. Triklosan jest na przykład częściej używany w mydłach w płynie, a triklokarban w mydłach w kostce. W pastach do zębów i płynach do płukania ust triklosan pomaga zwalczać zarazki w płytce nazębnej, które są przyczyną wielu problemów z uzębieniem.

Czy triklosan i triklokarban są bezpieczne?

Triklosan i triklokarban zostały uznane za bezpieczne do stosowania przez konsumentów przez wyspecjalizowane organy na całym świecie, w tym europejski Niezależny Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (Scientific Committee on Consumer Safety, SCCS) i amerykański Panel ds. Oceny Składników Kosmetyków (Cosmetic Ingredient Review, CIR). Ponadto Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (Safety and Environmental Assurance Centre, SEAC) Unilever dokonuje nieustannej oceny najnowszych danych naukowych, dzięki czemu mamy pewność, że triklosan i triklokarban jest stosowany w naszych produktach w sposób bezpieczny. SEAC dokonuje też oceny stężenia triklosanu i triklokarbanu w środowisku naturalnym. Możemy dzięki temu upewnić się, że sposób wykorzystywania przez nas tych składników jest bezpieczny dla środowiska.

Dlaczego wycofujecie triklosan i triklokarban, skoro zdaniem Unilever są one bezpieczne?

Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy konsumenci obawiają się o potencjalny wpływ triklosanu i triklokarbanu na zdrowie ludzi i na środowisko i woleliby, byśmy osiągali efekty higieniczne innymi metodami. Po zidentyfikowaniu bezpiecznych i skutecznych alternatyw jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw preferencjom konsumentów i wycofać te dwa składniki.

Czy triklosan i triklokarban powodują antybiotykooporność?

Niektórzy naukowcy wyrazili obawy, że produkty zawierające triklosan i triklokarban mogą powodować antybiotykooporność. Źródłem tych obaw są jednak badania, które nie uwzględniają sposobu korzystania przez konsumentów z produktów. Nie ma dowodów na to, by w środowisku domowym nasze produkty zmniejszały skuteczność antybiotyków lub zwiększały ryzyko odporności krzyżowej na antybiotyki. Oceny bezpieczeństwa triklosanu i triklokarbanu dokonały wyspecjalizowane organy, w tym Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów Unii Europejskiej. Nie znaleziono podstaw uzasadniających konieczność zaprzestania stosowania zawierających je produktów.

Skąd wiadomo, które produkty Unilever zawierają triklosan lub triklokarban?

Triklosan lub triklokarban wymieniony jest na liście składników na opakowaniach zawierających go produktów higieny osobistej. Do 2017 roku żaden z naszych produktów nie będzie zawierać triklosanu ani triklokarbanu. Od końca 2015 roku wyeliminowaliśmy te składniki z naszych produktów do pielęgnacji i oczyszczania skóry. Zastąpimy je szeregiem substancji alternatywnych, w tym naturalnymi i inspirowanymi naturą składnikami antybakteryjnymi.

„Stosowanie triklosanu w maksymalnym stężeniu 0,3% w pastach do zębów, mydłach do rąk, mydłach do ciała/żelach pod prysznic i dezodorantach w sztyfcie jest uznawane za bezpieczne. Ponadto, stosowanie triklosanu w tym stężeniu w pudrach i korektorach również jest uznawane za bezpieczne”.

Europejski Niezależny Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów
Wróć do góry