Przejdź do zawartość

Jak dobieramy nasze składniki?

Bezpieczeństwo produktów jest naszym priorytetem. Z naszych środków czystości i produktów do higieny osobistej codziennie korzystają miliony ludzi na całym świecie. Nasi konsumenci ufają, że dostarczymy produkty, które są bezpieczne dla nich, ich rodzin i środowiska naturalnego.

Nasze kryteria doboru składników

Dobieramy składniki według trzech kluczowych kryteriów: prawa i regulacji, własnej wewnętrznej oceny bezpieczeństwa oraz zmiennych preferencji konsumentów.

Jesteśmy w stanie zapewnić, że nasze produkty spełniają wymogi obowiązujących przepisów. W kilku dziedzinach wyznaczyliśmy wyższe standardy od tych wymaganych przez prawo. W takich sytuacjach oczekujemy, aby nasi dostawcy i partnerzy biznesowi dostosowali się do wyznaczonych przez nas standardów. Również w przypadku nowych marek oraz firm, z którymi rozpoczynamy współpracę, upewniamy się, że będą w stanie jak najszybciej osiągnąć oczekiwane przez nas normy.

Nasze normy dotyczące produkcji, sprzedaży czy też użytkowania są egzekwowane w taki sam sposób na całym świecie. Nasze standardy są na bieżąco analizowane i aktualizowane zgodnie z napływającymi informacjami.

Przeczytaj więcej w „Odpowiedzi na pytania dotyczące składu produktu”.

Badania z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska naturalnego

Unilever dysponuje specjalnym Centrum Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska (SEAC), które liczy 200 pracowników wraz z naukowcami, którzy są uważani za specjalistów w swoich dziedzinach.

Głównym celem SEAC jest ocena produktów Unilever pod kątem bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko oraz upewnienie się, iż są one bezpieczne dla konsumentów, pracowników oraz środowiska.

Gwarancja bezpieczeństwa i minimalnego wpływu na środowisko dzięki współpracy i osiągnięciom naukowym

Przeprowadzamy własne, pionierskie badania naukowe oraz ściśle współpracujemy z czołowymi przedstawicielami różnych środowisk z całego świata, m.in. z organami regulującymi, naukowcami rządowymi oraz ekspertami akademickimi. Współpraca ta zapewnia nam korzystanie z najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie oceny bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko.

Nasza ocena bezpieczeństwa i oddziaływania na środowisko

Naukowcy z SEAC pomagają naszym zespołom w kwestiach bezpieczeństwa i ochrony środowiska, towarzysząc im przy tym w całym procesie, począwszy od pomysłu na produkt, poprzez jego wytworzenie i sprzedaż, a kończąc na dystrybucji.

Przed wprowadzeniem produktu na rynek, nasi badacze z SEAC współpracują z różnymi zespołami Unilever w celu oceny bezpieczeństwa produktu i jego wpływu na środowisko.

Korzystamy z systemu oceniania bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju znanego na całym świecie, który bierze pod uwagę technologie zastosowane przy wytwarzaniu produktu, jego skład oraz sposób użytkowania.

Świadomość zagrożeń i ryzyka

Nasza ocena bezpieczeństwa jest egzekwowana na podstawie dwóch kryteriów - zagrożenia i ryzyka - które określają stopień szkodliwości składnika lub produktu.

Potencjalne niebezpieczeństwa są wszechobecne i mogą wystąpić w najmniej oczekiwanym momencie.

Na przykład: cyjanek jest niebezpieczną substancją chemiczną i może zadziałać po zjedzeniu pestek z jabłek.

Wiemy, że cyjanek jest trujący, aczkolwiek przypadkowe zjedzenie kilku pestek z jabłka będzie zbyt małą ilością, aby wywołać szkodliwą reakcję w naszym organizmie, zatem nie stanowi to zagrożenia..

Ocena zagrożenia ma szczególne znaczenie w dobieraniu składników produktu oraz upewnieniu się, że proporcje w jakich zostaną użyte są zarówno bezpieczne, jak i skuteczne.

Kiedy oceniamy stopień wystawienia na działanie produktu, bierzemy pod uwagę jaka ilość produktu będzie używana jednorazowo oraz długość i częstotliwość jego użytkowania. Bierzemy również pod uwagę możliwość nieprzewidzianego użycia, niezgodnego z przeznaczeniem produktu, np. używanie żelu pod prysznic do mycia włosów.

Upewniając się, że stopień wystawienia na działanie produktu jest poniżej poziomu, który może wyrządzić szkody, jesteśmy spokojni o jego bezpieczne użytkowanie przez konsumentów, naszych pracowników oraz jego kontakt ze środowiskiem.

Jeśli pojawia się nowa informacja na temat danego składnika, zawsze ją weryfikujemy. Jeśli ta informacja zmienia wystawioną wcześniej ocenę ryzyka, zawsze na nią reagujemy.

Wsłuchujemy się w potrzeby użytkowników

Co pewien czas nasi konsumenci zwracają się do nas z sugestiami dotyczącymi składu poszczególnych produktów. Wszystkie substancje używane w naszych produktach są bezpieczne, ale w sytuacji gdy pojawi się dogodna alternatywa, zawsze bierzemy ją pod uwagę.

Skontaktuj się z nami, jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące substancji używanych w naszych produktach.

Wróć do góry