Przejdź do zawartość

Dwutlenek tytanu

Dwutlenek tytanu jest białym proszkiem pozyskiwanym z naturalnie występujących minerałów. Czasami jest on nazywany TiO2, bielą tytanową lub CI 77891. Stosuje się go od wielu lat w wielu różnych produktach, w tym w żywności, produktach farmaceutycznych i kosmetykach. W przemyśle spożywczym dwutlenek tytanu jest oznaczany symbolem E171.

Odpowiedzi na pytania

Jakie różne formy dwutlenku tytanu są stosowane w kosmetykach i produktach do pielęgnacji ciała?

Dwutlenek tytanu jest produkowany w formie pigmentu i w formie nano.

Cząstki dwutlenku tytanu w formie pigmentu są znacznie większe niż w przypadku formy nano. W recepturach produktów jest on wykorzystywany jako barwnik do wybielania i rozjaśniania. Dwutlenek tytanu w formie nano jest wytwarzany w postaci bardzo drobnych (nano) przezroczystych i bezbarwnych cząstek. Jest on powszechnie stosowany w filtrach przeciwsłonecznych, zapewniając skuteczną ochronę przed potencjalnie szkodliwym promieniowaniem UV.

Czy dwutlenek tytanu jest bezpieczny?

Wyspecjalizowane jednostki na całym świecie takie jak Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), Wspólna Komisja Ekspertów ds. Dodatków do Żywności (JECFA) oraz Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) uznały, że stosowanie dwutlenku tytanu w wyrobach kosmetycznych i żywności jest bezpieczne. Dwutlenek tytanu w formie nano przeszedł ocenę przeprowadzoną przez SCCS i uzyskał dopuszczenie do stosowania jako filtr UV wydane przez Komisję Europejską.

Stosowany przez nas dwutlenek tytanu, podobnie jak wszystkie nasze produkty i składniki, jest zgodny z najbardziej rygorystycznymi normami jakości i bezpieczeństwa, wszystkimi obowiązującymi przepisami (ustawowymi i wykonawczymi - these 2 words out pls), jak również naszymi własnymi ocenami bezpieczeństwa. Nasi naukowcy stale analizują najnowsze dane naukowe i są pewni, że dwutlenek tytanu stosowany w naszych produktach, jest bezpieczny.

Czy należy się martwić w związku ze stosowaniem dwutlenku tytanu w paście do zębów?

Nie. Dwutlenek tytanu, który stosujemy w pastach do zębów, został uznany za bezpieczny przez ekspertów ds. zdrowia na całym świecie. Zgodnie z europejskimi przepisami stosowany jest on jako biały barwnik w pastach do zębów w formie innej niż nano. Jest to barwnik dopuszczony do stosowania w kosmetykach, a nasza firma przestrzega wszystkich obowiązujących w tym zakresie przepisów.

Czy istnieją jakieś alternatywy dla past do zębów z dwutlenkiem tytanu?

Niektóre z naszych past do zębów nie zawierają dwutlenku tytanu, w tym niektóre produkty Signal (Signal Bio, Signal Nature Element, Signal White System, Signal Kids (Baby & Junior), Signal White Now Detox, Signal Anti-Cavity), Love Beauty and Planet oraz Schmidt's Naturals.

Czy są jakieś inne produkty, w których jest stosowany dwutlenek tytanu?

Stosujemy dwutlenek tytanu jako barwnik w niektórych produktach do pielęgnacji domu, w tym w detergentach do prania, tabletkach do zmywarek i kostkach toaletowych. Używamy go również jako barwnika w niewielkiej liczbie produktów spożywczych, na przykład w niektórych dressingach i lodach.

Jak można się dowiedzieć, czy produkt Unilever zawiera dwutlenek tytanu?

W przypadku stosowania dwutlenku tytanu w produktach spożywczych oraz produktach do pielęgnacji domu, urody i higieny osobistej jest on często wymieniany na liście składników zamieszczonej na etykiecie produktu.

W zależności od lokalnych przepisów, w produktach spożywczych dwutlenek tytanu występuje na etykiecie produktu jako „E171” lub „dwutlenek tytanu”. W kosmetykach i produktach do pielęgnacji ciała składnik ten jest wymieniony z numerem indeksu barwy (CI) jako „CI 77891”. Jeżeli w naszych filtrach przeciwsłonecznych stosowany jest dwutlenek tytanu w formie nano, na liście składników jest on określany jako „dwutlenek tytanu” [nano].

W produktach do pielęgnacji domu obecność dwutlenku tytanu jest deklarowana zgodnie z lokalnymi przepisami, które mogą się różnić w poszczególnych krajach na świecie. W niektórych krajach dwutlenek tytanu nie jest deklarowany, jeżeli jest wykorzystywany w niewielkiej ilości. W innych krajach dwutlenek tytanu jest grupowany w wykazie składników w pozycji „barwniki”. W Europie przepisy wymagają, aby wszystkie składniki produktów do pielęgnacji domu były ujawniane na odpowiedniej stronie internetowej. Adres naszej strony z informacjami o składnikach produktów można znaleźć w zakładce „Co zawierają nasze produkty”.

Wróć do góry