Przejdź do zawartość

Lauretosiarczan sodu (SLES) i laurylosiarczan sodu (SLS)

Usuwanie zabrudzeń z ubrań, naczyń i skóry to ważna część życia codziennego. Od mydeł i past do zębów po proszki do prania wiele produktów pieni się podczas użycia, by wyzwolić działanie czyszczące.

People washing their dishes

Składniki, które w tym pomagają, noszą nazwę surfaktantów. Pod wpływem wody pienią się i nadają produktowi zdolność usuwania zabrudzeń. Dwa surfaktanty, które w ten sposób wspomagają proces oczyszczania, to lauretosiarczan sodu (SLES) i laurylosiarczan sodu (SLS).

Istnieje szereg dowodów na bezpieczeństwo SLES i SLS, które stosowane są już od wielu lat. Długotrwały kontakt skóry ze stężonym SLES lub SLS może jednak wywołać podrażnienie. Opracowując nasze produkty, przywiązujemy wielką wagę do tego, by zminimalizować możliwość podrażnienia przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego działania czyszczącego.

Odpowiedź na Twoje pytania

Czy stosowanie produktów zawierających SLES i SLS jest bezpieczne?

Bezpieczeństwo SLES i SLS było przedmiotem wielu badań naukowych. Wyniki wskazują, że wyrażane przez pewne środowiska obawy o ich działanie rakotwórcze są nieuzasadnione. SLES i SLS nie znajdują się na żadnej z list substancji rakotwórczych opracowanych przez cieszące się poszanowaniem organy, takie jak Światowa Organizacja Zdrowia czy Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem Unii Europejskiej.

W ocenach naukowych dokonanych przez amerykański Panel Ekspertów ds. Oceny Składników Kosmetyków (Cosmetic Ingredient Review, CIR) stwierdzono, że SLES i SLS mogą być bezpiecznie stosowane w kosmetykach i produktach higieny osobistej. Substancje te zostały też zbadane w ramach inicjatywy oceny ryzyka dla człowieka i środowiska naturalnego (Human and Environmental Risk Assessment, HERA) w odniesieniu do składników środków czyszczących stosowanych w europejskich gospodarstwach domowych. W projekcie HERA uzyskano bezstronne, przejrzyste i poddane ocenie naukowej informacje dotyczące bezpieczeństwa. We wnioskach z projektu stwierdzono, że substancje te są bezpieczne i nie stanowią powodu do obaw w zakresie używania przez konsumentów.

Czy SLES i SLS są bezpieczne dla środowiska?

SLS i SLES w pełni i szybko ulegają biodegradacji. Przeprowadzane przez nas oceny wpływu na środowisko, które uwzględniają szeroki zakres ich stosowania na skalę globalną, wykazują, że wykorzystywane aktualnie ilości nie stanowią powodu do obaw.

Wróć do góry