Przejdź do zawartość

Uwalniacze formaldehydu

Stosujemy konserwanty, by utrzymać nasze środki czystości i produkty higieny osobistej w dobrym stanie: bez nich zepsułyby się pod wpływem bakterii, drożdży i pleśni. Składniki konserwujące dobieramy starannie, upewniając się, że są one skuteczne i bezpieczne dla osób korzystających z naszych produktów.

A person washing their hair

Nie stosujemy w naszych produktach formaldehydu jako konserwantu ani surowców konserwowanych formaldehydem. Korzystamy jednak z „uwalniaczy formaldehydu”, takich jak dimetylo-dimetylohydantoina (zwana też „DMDMH”), w pewnych środkach czystości i produktach higieny osobistej. Uwalniacze formaldehydu uwalniają niewielkie ilości formaldehydu przez cały okres trwałości produktu, chroniąc go przed zepsuciem i nie przekraczając przy tym ustanowionych limitów. Nie stosujemy uwalniaczy formaldehydu w produktach pielęgnacyjnych dla dzieci.

Odpowiedź na Twoje pytania

Co to jest uwalniacz formaldehydu?

Uwalniacze formaldehydu są powszechnie stosowane w produktach higieny osobistej jako bezpieczne i skuteczne konserwanty. Uwalniają niewielką ilość formaldehydu przez cały okres trwałości produktu. Takie powolne i ograniczone uwalnianie zapewnia świeżość produktów przy jednoczesnym utrzymywaniu stężenia formaldehydu na bardzo niskim poziomie. Typowe uwalniacze formaldehydu stosowane w naszych produktach to DMDMH, imidazolidynyl mocznika, diazolidynylan mocznika, wodorotlenek sodu i glicynian metylu.

Czy uwalniacze formaldehydu są bezpieczne?

Przedstawiciele organów regulacyjnych i naukowcy z całego świata zgadzają się, że uwalniacze formaldehydu są bezpieczne w stężeniu stosowanym w środkach czystości i produktach higieny osobistej. Niezależny amerykański Panel Ekspertów ds. Oceny Składników Kosmetyków oraz europejski Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów potwierdziły, że uwalniacze formaldehydu mogą być bezpiecznie stosowane w produktach kosmetycznych. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych składników, które wykorzystujemy w środkach czystości i produktach higieny osobistej, nieustannie monitorujemy wyniki prowadzonych badań naukowych i zmiany regulacyjne. Bierzemy pod uwagę wszelkie nowe informacje. Jeżeli zmieniają one naszą wcześniejszą ocenę ryzyka, zawsze podejmujemy działania.

Czy uwalniacze formaldehydu są bezpieczne dla dzieci?

Podobnie jak w wypadku produktów dla dorosłych, przedstawiciele międzynarodowych organów regulacyjnych i wiodący naukowcy zgadzają się, że uwalniacze formaldehydu są bezpieczne dla dzieci w stężeniu stosowanym w środkach czystości i produktach higieny osobistej. Nieustannie monitorujemy nowe badania naukowe i zmiany regulacyjne, by mieć pewność, że działamy w oparciu o najnowsze odkrycia i wiedzę. Choć są bezpieczne, nie stosujemy uwalniaczy formaldehydu w produktach pielęgnacyjnych dla dzieci.

„Uwalniacze formaldehydu mogą być nadal bezpiecznie stosowane w kosmetykach w stężeniu ustalonym w indywidualnej ocenie bezpieczeństwa składników poszczególnych kosmetyków”.

International Journal of Toxicology (Międzynarodowy dziennik toksykologii)
Wróć do góry