Przejdź do zawartość

Kontrola zanieczyszczeń

Drobne zanieczyszczenia (znane jako „ilości śladowe” lub „śladowe zanieczyszczenia”) mogą znajdować się w pewnych produktach ze względu na to, że występują naturalnie w surowcach albo powstają w procesie produkcji.

Unilever employees in a laboratory

Chcemy, by klienci mieli pełne zaufanie do naszej marki. Ciężko pracujemy, by nasze produkty w największym możliwym stopniu były wolne od zanieczyszczeń, i stosujemy rygorystyczną kontrolę jakości zarówno w odniesieniu do surowców i wykorzystywanych składników, jak i procesu produkcji.

Wyznaczane przez nas standardy służą zapewnieniu, by poziom zanieczyszczeń w naszych środkach czystości i produktach higieny osobistej był jak najniższy. Dzięki temu ilość wszelkich śladowych zanieczyszczeń w naszych produktach jest bezpieczna dla ludzi i dla środowiska.

Do substancji, o które najczęściej jesteśmy pytani, należą ftalany, rtęć i 1,4-dioksan.

Ftalany

Ftalany należą do grupy związków chemicznych, które zwiększają elastyczność i trwałość tworzyw sztucznych. Są powszechnie stosowane w opakowaniach, panelach podłogowych, kablach, walizkach, sprzęcie sportowym i wyrobach medycznych.

Nie stosujemy ftalanów w naszych produktach, jednak mogą w nich być obecne bardzo niewielkie ilości śladowe, które nie przekraczają wyznaczonych limitów bezpieczeństwa.

Zgodnie z naszymi standardami unikania ftalanów, nie stosujemy ftalanu dietylu (DEP), który jest rozpuszczalnikiem ułatwiającym mieszanie składników zapachowych. Stosujemy inne metody łączenia składników zapachowych.

W każdej sytuacji zapewniamy, by ilość wszelkich stosowanych przez nas w opakowaniach ftalanów była znacznie niższa niż poziom uznany za bezpieczny przez organy nadzorcze.

Związki rtęci

Rtęć to ciężki, srebrno-biały metal, który w temperaturze pokojowej ma postać płynną. W niektórych krajach rtęć była stosowana tradycyjnie do rozjaśniania skóry. Kontakt z pewnymi postaciami rtęci o wysokim stężeniu może wywołać reakcje alergiczne, podrażnienie skóry lub uszkodzenie układu nerwowego.

Nie dodajemy związków rtęci do żadnego z naszych środków czystości i produktów higieny osobistej. Rygorystycznie kontrolujemy nieuniknione ilości śladowe — nie przekraczają one poziomu 1 cząsteczki na milion w wykorzystywanych przez nas surowcach, takich jak talk. Jest to poniżej poziomu uznanego za bezpieczny przez organy nadzorcze.

Wspieramy dążenia szerzej pojętej branży i organów nadzorczych, mające na celu ograniczenie lub zakaz celowego stosowania związków rtęci w środkach czystości i produktach higieny osobistej.

1,4-dioksan

Środki czystości i produkty higieny osobistej mogą zawierać niewielkie ilości substancji zwanej „1-4-dioksanem”, która może wytworzyć się na etapie produkcji. Ilości śladowe 1,4-dioksanu występują również naturalnie w takich produktach spożywczych, jak pomidory, kawa i gotowany kurczak.

Organy nadzorcze, w tym Agencja Żywności i Leków (Food and Drug Administration, FDA), amerykańska agencja odpowiedzialna za bezpieczeństwo żywności i leków w Stanach Zjednoczonych, stwierdziły, że stężenie 1,4-dioksanu w produktach higieny osobistej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Wysokie stężenie 1,4-dioksanu może jednak mieć dla ludzi działanie rakotwórcze. Dążymy więc do zminimalizowania jego ilości, wprowadzając rygorystyczne środki kontrolne w procesie produkcji.

Zapewniamy, by poziom 1-4-dioksanu w naszych środkach czystości i produktach higieny osobistej w pełni odpowiadał parametrom bezpieczeństwa. Od wielu lat stosujemy limit 10 cząsteczek na milion dla produktów higieny osobistej i 30 cząsteczek na milion dla środków czystości. Różnica limitów wynika z użycia innych składników w różnych typach produktów.

Wróć do góry